RUBIN AD - kapaciteti

Rubin AD je privatizovan 2005. godine. Sa novim vlasnikom, beogradskom kompanijom INVEJ, Rubin nastavlja da kroz investicije, razvoj novih proizvoda i unapređenje kvaliteta u svim segmentima poslovanja održi lidersku poziciju na domaćem tržištu i da u isto vreme postane i značajan u izvozu srpskih vina i alkoholnih pića kako u zemlje EU tako i u Rusiju, Australiju, Kanadu i SAD.

Sa novim vlasnikom, Rubin još bržim koracima nastavlja sa trendom razvoja novih proizvoda i investiranja u unapređenje proizvodnog procesa a sve u cilju poboljšanja kvaliteta svojih vina i vinjaka. Planirane i delimično ostvarene investicije se odnose najpre na kupovinu novih vinogradarskih zasada ili zemljišta za podizanje novih vinograda. Tokom 2008 i 2009. godine kupljeno je oko 50 ha vinograda, zatim oko 50 ha vinogradarskog zemljišta i zakupljeno još dodatnih 1200 ha vinogradarskog zemljišta od kojih je tokom 2009 god. za sadnju pripremljeno 140 ha. Cilj je da se daljom kupovinom i zakupom vinogradarskog zemljišta do površine od 3.500 ha obezbedi kvalitetna sirovina za proizvodnju vina i vinjaka. S tim u vezi, intenzivno se radi na pronalaženju adekvatnog vinogradarskog zemljišta u rejoniranim područjima Srbije.

Osim u vinogradarstvu, realizovane su mnogobrojne investicije koje su doprinele značajnom poboljšanju tehnološkog procesa proizvodnje vina i jakih alkoholnih pića. Instalirana je nova linija za hladno – aseptično punjenje vina, zatim nove pneumatske prese, izvršena je sanacija i rekonstrukcija kompletnog vinarskog podruma u Kruševcu kao i mnoge druge investicije koje su zantno doprinele unapređenju procesa proizvodnje i poboljšanju kvaliteta vina.
U smislu daljeg unapređenja segmenta ekskluzivnih vrhunskih vina realizovana je i investicija vinskog barique podruma kapaciteta oko 700 buradi. Značaj ove investicije je višestruk a odnosi se pre svega na proizvodnju barique vina, njihovo čuvanje i negu i konačno na njihov plasman na domaćem i inostranom tržištu.

Uz investicije u vinogradarsko vinarskom proizvodnom programu, realizovane su i značajne investicije i unapređenja u proizvodnji vinjaka.

Iz svega navedenog se može zaključiti da je od osnivanja do danas RUBIN AD sve svoje razvojne aktivnosti radio u kontinuitetu ideje razvoja procesa koji su svi do jednog vodili unapređenju tehnologija i kvaliteta Rubinovih proizvoda. Sve ovo, danas za rezultat ima lidersku poziciju u svim segmentima tržišta u kojima učestvujemo.