PRODAJA REZNICA 2019

Preuzmi dokument
PRODAJA VIOKA I REZNICA 2018

Preuzmi dokument
SREĆNI DOBITNICI NAGRADNE IGRE "LETO SA MEHURIĆIMA"

Preuzmi dokument
POZIV ZA VANREDNU SKUPSTINU 26.03.2015

Preuzmi dokument
PRODAJA VIOKA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Preuzmi dokument sa ponudom
OTKUP GROŽĐA

„RUBIN“ AD iz Kruševca је objavio da 10.09.2014. godine počinje sa otkupom grožđa na prijemno preradnom mestu u podrumu u Kruševcu, ulaz iz Moravske ulice.
Takođe je objavljen i cenovnik koji će važiti za otkup grožđa u berbi 2014. godine. i to

CENA BELIH SORTI grožđa iznosi 1,20 dinara po % šećera

CENA CRNIH SORTI grožđa iznosi 1,30 dinara po % šećera.

PRILIKOM PREDAJE GROŽĐA POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ JE DUŽAN DA:

1. DA SA SOBOM PONESE LIČNU KARTU
2. DA PREDA FOTOKOPIJU REŠENJA O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA I
3. DA PREDA FOTOKOPIJU REŠENJA O UPISU VINOGRADA U VINOGRADARSKI REGISTAR
4. DA DOSTAVI BROJ SVOG TEKUĆEG RAČUNA

UKOLIKO POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ NIJE REGISTROVAO VINOGRAD U VINOGRADARSKI REGISTAR U OBAVEZI JE DA SE PRE PREDAJE GROŽĐA PRIJAVI ZVANIČNOM LICU NA OTKUPNOM MESTU KAKO BI DAO PODAKE NA OSNOVU KOJIH ZAPOČINJE POSTUPAK REGISTRACIJE VINOGRADA

OBAVLJA SE PRIJEM ISKLJUČIVO ZDRAVOG GROŽĐA U CENOVNIKU NAVEDENIH SORTI.

NE PRIMA SE GROŽĐE DIREKTNO RODNIH HIBRIDA.

GROŽĐE ČIJE SE LOŠE ZDRAVSTVENO STANJE UTVRDI TEK PRILIKOM ISTOVARA PLAĆA SE 0,50 DINARA PO % ŠEĆERA.

USLOVI PLAĆANJA:

ISPLATA ĆE SE VRŠITI ISKLJUČIVO PREKO TEKUĆEG RAČINA U DVE JEDNAKE RATE:

1. PRVA RATA - do 30 dana od dana prijema grožđa,
2. DRUGA RATA - 30 dana nakon isplate prve rate.

„U skladu sa zrenjem grožđa AD „RUBIN“ Kruševac organizuje berbu grožđa na svojim plantažama i POTREBNI SU MU SEZONSKI RADNICI.

Kontakt telefon za sve bliže informacije je 037/412-722.“