POLITIKA KVALITETA

I BEZBEDNOSTI  PROIZVODA

Ovom Politikom AD RUBIN, renomirani proizvodač vina i alkoholnih pića, se  obavezuje da stalno održava i unapređuje svoj integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i bezbednošću proizvoda, prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i preporukama dokumenta CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003

Osnovna načela naše Politike su:

  • Postizanje potpunog i stalnog  zadovoljstva kupaca sa  proizvodima AD RUBIN i prevazilaženje njihovih očekivanja u pogledu kvaliteta i bezbednosti proizvoda, cena, rokova isporuke, promotivnih i drugih marketinških  usluga, u cilju zadržavanja postojećih kupaca u dužem vremenskom periodu i privlačenja novih  kupaca.

  • Postizanje visokog stepena zadovoljstva isporučilaca - uspostavljanjem i negovanjem partnerskih odnosa, kroz puno poverenje, poštovanje razumevanje i  dugoročnu saradnju u obostranom interesu.

  • Postizanje odgovarajućeg nivoa zadovoljstva zaposlenih - sistematskim razvojem i unapređenjem kompetentnosti zaposlenih, u pogledu podizanja nivoa svesti, obučenosti, radnog iskustava, kao i povećanjem njihove motivacije, ispunjavanjem ostalih zahteva i poboljšanjem uslova rada i životnog standarda.

  • Kontinuirani razvoj AD Rubin - stvaranje i stalno potvrđivanje imidža uspešnog i po kvalitetu proizvoda prepoznatljivog Društva, kroz permanentni razvoj i jačanje sirovinske baze, ulaganje u sopstvene vinograde, osavremenjavanje opreme i tehnologije u procesu proizvodnje vina i alkoholnih pića, razvojem novih proizvoda i redizajniranje postojećih, u skadu sa zahtevima tržišta.

  • Uvećanje dobiti – stvaranjem lojalnih kupaca, odnosno zadovoljnih kupaca našim proizvodima u dužem vremenskom periodu, kao i permanentnim snižavanjem troškova u svim organizacionim delovima AD RUBIN, kroz stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti proizvodnje i plasmana Rubinovih proizvoda na domaćem i inostranim tržištima, kako provećanjem učešća na postojećim, tako i osvajanjem novih tržišta.

  • Potpuno zadovoljenje interesa društva -doslednim poštovanjem zakona, propisa, kodeksa i zahteva lokalne vlasti i države, u svim oblastima svog  poslovanja, kao i u oblasti zaštite životne sredine.

  • Permanentna primena propisanih preventivnih metoda i mera – u upravljanju higijenom i bezbednošću Rubinovih proizvoda, obezbeđenjem potpune usaglašenosti sa važećim zakonima, propisima, kodeksima,standardima i svim pravilnicima relevantnim za sve naše proizvode i procese, posvećujući posebnu pažnju svim aspektima zdravstvene ispravnosti proizvoda kroz uvedeni HACCP sistem.


Svi zaposleni u AD RUBIN, na čelu sa svojim menadžmentom, odgovorni su za dosledno i kontinuirano sprovođenje svih propisanih aktivnosti, čime doprinose ostvarenju postavljene Politike, utvrđenih ciljeva kvaliteta i bezbednosti proizvoda .