Proizvodnja vina u Rubinu definisana je prvenstveno sortama i kvalitetom grožđa koje se gaji u zapadno-moravskom vinogradarskom rejonu kao i na plantažama van ovog regiona čiji je vlasnik Rubin.

Osim sortama, proizvodnja vina u Rubinu je definisana i kvalitetom primenjenih tehnologija za preradu grožđa, znanjem i strpljenjem ljudi koji kasnije u podrumima Rubina čuvaju, neguju i pripremaju vino za punjenje, kao i savremenim i bezbednim punjenjem.

Postupajući sa istom pažnjom i naklonošću sa svim vinima Rubin nudi postojan kvalitet i prepoznatljivost, čime obezbeđuje trajno poverenje potrošača i dobrih poznavalaca vina.