AD „Rubin“ Kruševac zakazao je za dan 12. decembar 2020. godine Vanrednu skupštinu. Ona će početi u 10 časova u prostorijama AD „Rubin“ u Kruševcu, ulici Cara Lazara broj 291.
Za sednicu vanredne skupštine predlažen je dnevni red:
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i članova Komisije za glasanje
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 9. novembra 2020.
3. Donošenje Odluke o konverziji duga AD „Medela“ koje ima prema AD „Rubin“ u kapital
4. Razno
Poziv za vanrednu Skupstinu za 15 12 2020