Приглашение всем акционерам! Внеочередное собрание 12 декабря

P o z i v a k c i o n a r i m a n a v a n r e d n u s k u p š t i n u

Facebook
Twitter
LinkedIn

AD „Rubin“ Kruševac zakazao je za dan 9. novembar 2020. godine Vanrednu skupštinu. Ona će početi u 10 časova u prostorijama AD „Rubin“ u Kruševcu, ulici Cara Lazara broj 291.

Za sednicu vanredne skupštine predlažen je dnevni red:
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i članova Komisije za glasanje
2. Stavljanje van snage Odluke o promeni načina organizovanja prelazak iz javnog u nejavno AD od 04.04.2016. godine
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX i prestanku svojstva javnog društva
4. Razno