Приглашение всем акционерам! Внеочередное собрание 12 декабря

P o z i v s v i m a k c i o n a r i m a ! V a n r e d n a s k u p š t i n a 1 2 . d e c e m b r a

Facebook
Twitter
LinkedIn

AD „Rubin“ Kruševac zakazao je za dan 12. decembar 2020. godine Vanrednu skupštinu. Ona će početi u 10 časova u prostorijama AD „Rubin“ u Kruševcu, ulici Cara Lazara broj 291.

Za sednicu vanredne skupštine predlažen je dnevni red:
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i članova Komisije za glasanje
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 9. novembra 2020.
3. Donošenje Odluke o konverziji duga AD „Medela“ koje ima prema AD „Rubin“ u kapital
4. Razno

Poziv za vanrednu Skupstinu za 15. 12. 2020.