Vinogradi | Rubin

Виноградники Темнићко, Крушевачко, Ражањско, Параћинско, Житорачко, Алексиначко, Пусторечко, Винарачко, Буштрањско.

Разделение винограда по виноградникам выглядит следующим образом:

Темнићко Виногорје: Виноградники Бачина, Суваја
Крушевачко виногорје: Виноградники Равњак, Дедина, Гревци
Ражањско виногорје: Виноградники Лучина, Ражањ
Параћинско виногорје: Виноградники Карађорђево брдо, Добричево
Житорачко виногорје: Виноградники Житорађа
Алексиначко виногорје: Виноградники Јасење
Пусторечко виногорје: Виноградники Белановце, Оране, Драговац, Лесковац Навип, Бојник, Карађорђевац
Винарачко виногорје: Виноградники Лесковац Миланово
Буштрањско виногорје: Виноградники Прешево

В собственности компании Rubin AD находится 1.200 га виноградников, расположенных на 19 различных локациях.
Равњак, Дедина, Лучина, Бачина, Суваја, Гревци, Карађорђево брдо, Добричево, Јасење, Житорађа, Белановце, Лесковац Миланово, Оране, Драговац, Прешево, Ражањ, Лесковац Навип, Бојник, Карађорђевац.

Rubin | Vinogradi

Добричево
Rubin | Vinogradi

Лучина
Rubin | Vinogradi

Белановце
Rubin | Vinogradi

Суваја
Rubin | Vinogradi

Драговац
Rubin | Vinogradi

Бачина
Rubin | Vinogradi

Дедина
Rubin | Vinogradi

Миланово
Rubin | Vinogradi

Оране
Rubin | Vinogradi

Прешево
Rubin | Vinogradi

Суваја
Rubin | Vinogradi

Житорађа
Rubin | Vinogradi

Равњак
Rubin | Vinogradi

Бачина
Rubin | Vinogradi

Јасење
Rubin | Vinogradi

Бојник
Rubin | Vinogradi

Карађорђево брдо
Rubin | Vinogradi

Гревци
Rubin | Vinogradi

Навип Лесковац