AMANTE RINA

  • 在12-14ºC的温度下食用。
  • 丰收2018,卷13%
Amante Rina je suvo belo vino proizvedeno od sorte grožđa Šardone iz sopstvenih vinograda vinarije 红宝石. Sazrevalo u barik buradima od srpskog hrasta punih 12 meseci. Veoma kompleksno vino koje u sebi nosi priču teroara i umešnosti Rubinovih vinogradara i vinara.
它与火鸡和鸡肉,煮鱼和炸鱼以及烟熏三文鱼搭配得很好。